Feb 6, 2007

ဧရာ၀တီသက္ေသကဗ်ာဆရာရဲ႕သူမအတြက္ ဧရာ၀တီကို
သူမရဲ႕ကဗ်ာဆရာက ကတိတစ္ခုေပးဖူးတယ္..
ဒါေၾကာင့္ ဒီဓာတ္ပံုကို “ဧရာ၀တီသက္ေသ” လို႔ နာမည္ေပးထားတယ္..
ၿငိမ္ၿငိမ္ေလး ႀကိဳးစားနားေထာင္ၾကည့္တဲ့အခါ အဲဒီကတိအေၾကာင္း ဒီဓာတ္ပံုကေန တဆင့္ ဧရာ၀တီက ျပန္ေျပာျပပါလိမ့္မယ္..

No comments: