Mar 18, 2007

အခုတစ္မ်ဳိး ေတာ္ၾကာတစ္မ်ဳိး

ဆရာေအာ္ပီက်ယ္ရဲ႕ ဒီကာတြန္းေလး ဖတ္မိေတာ့ အခုတစ္မ်ဳိး ေတာ္ၾကာတစ္မ်ဳိး ေျပာတတ္တဲ့ သူတို႔တေတြကို သြားသတိရမိတယ္ဗ်ာ.. ဘယ္သူေတြလဲဆိုတာေတာ့ ကိုယ့္ဘာသာ စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါေတာ့..

No comments: